چاپ اطلاعات متغیر و پاکت گذاری

چاپ اطلاعات متغیر و پاکت­ گذاری

چاپ اطلاعات متغیر روی شمار انبوهی از صورتحساب­ها و اسناد که هر یک منحصر به فرد باشد، نیاز به کیفیت، سرعت و دقت بسیار بالایی دارد.

رسام نگار جاوید یکی از پیشروان عرصه این خدمات به سازمان­ها در بخش­های خصوصی و دولتی است. برخی از این نوع خدمات، چاپ و پاکت­گذاری صورتحساب­های آب، برق، گاز و تلفن یا پاکت­گذاری اسناد یا آگهی­های بازرگانی چاپی است که هر یک جداگانه بنام مشتریان برای آنان فرستاده می­شود.

Variable data print and mailing

Printing large number of documents with unique personalized data (Texts, Barcode, Image…) on identical basic layout requires accuracy, quality and speed.

Rasam Negar Javid is one of the leading providers of this service to organizations in the public and private sectors. Telephone, electricity and gas bills or individually addressed advertising hand outs are among few documents or prints produced by this system.