کارت های هوشمند

کارت­های هوشمند

در دهه ۷۰ میلادی پیشرفت چشمگیر تکنولوژی امکان استفاده از ریز پردازنده­ها در کارت­های هوشمند را فراهم ساخت. کارت­های هوشمند کاربردهای گوناگون را مانند کارت­های شناسایی و احراز هویت، کارت­های مخابراتی و کارت­های بانکی دارند.

در ایران نیز برای نخستین بار در سال ۱۳۷۱، کارت­های هوشمند به شکل کارت­های بانکی مورد استفاده قرار گرفت. شرکت رسام نگار جاوید از پیشتازان صنعت تولید کارت در کشور می­باشد.

شرکت رسام نگار جاوید با راه ­اندازی سایت جدید تولید کارت­های هوشمند قابلیت تولید انواع کارت­های هوشمند اعم از:

  1. کارت­های تماسی
  2. کارت­های بدون تماس
  3. کارت­های دومنظوره (تماسی و غیرتماسی) را دارد.

Smart Cards

In the 70’s significant technological advancement occurred and microprocessors were built into the smart cards which boosted its applications in areas of authentication cards, bank credit cards and prepaid phone cards.

The year 2003 saw the introduction of cards in Iran in the form of ATM cards. Rasam Negar Javid is the pioneer in providing these cards, in the new production line of smart cards the following types of card are produced:

  • Contact Chip
  • Contactless
  • Dual Interface